Als sociaal werker hoort u ze vast regelmatig van cliënten: zingevingsvragen. Vragen die je niet 1-2-3 kunt beantwoorden, maar die wél belangrijk zijn voor iemands gevoel van betekenis.

Agora doet onderzoek naar de wijze waarop sociaal werkers omgaan met zingevingsvragen. Daarom heeft Agora een enquête opgesteld. Deel uw ervaringen en help zo mee aan dit belangwekkende onderzoek. 

De enquête vindt u hier. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer tien minuten.