Wat onze registratiecommissies doen

Amarilys Ortela is maatschappelijk werker bij Reclassering Nederland. Daarnaast is ze één van de leden van de leden van de registratie- en accreditatiecommissie van het register Maatschappelijk Werkers. Elk register van Registerplein kent zo’n commissie. Amarilys vertelt wat er komt kijken bij het werk van een registratiecommissie.

Hallo Amarilys, fijn dat je iets meer wil vertellen over de registratiecommissie. Wat doet de registratiecommissie?

Onze taak is vooral het meedenken en adviseren bij alle zaken rond registratie en accreditatie. We worden vooral bevraagd op het registratiereglement en de accreditatiecriteria. Denk dan bijvoorbeeld aan afwijkende casussen. Ook geven we advies over de registratienormen.

Kun je een voorbeeld van zo’n casus geven?

Onlangs hadden we een casus van iemand die geruime tijd het vak niet kon uitoefenen wegens ziekte en nu dus onvoldoende scholing in het dossier kon opvoeren. Dan kijken we hoe we kunnen meedenken met deze persoon, bijvoorbeeld door in dit specifieke geval de registratieperiode te verlengen.

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?

Dat is ongeveer 2-3 keer per jaar. Vroeger waren dat fysieke ontmoetingen, maar sinds corona ontmoeten we elkaar altijd digitaal, via Teams. De tijdsinvestering die je ermee kwijt bent valt heel erg mee. We krijgen voor een vergadering de agenda doorgestuurd en soms moet je je inlezen in een bepaalde casus.

Waarom doe jij dit werk voor de registratiecommissie?

Ik vind het belangrijk om me hard te maken voor kwaliteit en ik wil kijken hoe je die kwaliteit kunt vastleggen. Een register is een uitstekende manier om dat te doen. Wat ik verder leuk vind is dat ik op deze manier voeling houd met mijn vak en het werkveld.

Hoe komen die casussen bij de commissie? Kunnen geregistreerde professionals zich bij jullie melden?

Nee, casussen lopen altijd via Registerplein. Voorafgaand aan de vergadering krijgen wij zo’n casus dan op papier zodat we die kunnen bestuderen. 

Hoe ben je zelf in de commissie terechtgekomen?

Dat is al een tijdje terug, in 2018. Ik was een actief lid voor beroepsvereniging BPSW en daar maakte een collega me attent op deze vacature. Ze wist dat ik het vastleggen van kwaliteit in het sociaal werk altijd al een belangrijk thema vond. En met dit werk in de registratiecommissie lever ik daar nu een actieve bijdrage aan.

Waarom is die kwaliteit zo belangrijk?

Een professional die zich door middel van registratie vastlegt, belooft zich te blijven scholen zodat zijn/haar kwaliteit up-to-date blijft. Maar is niet alleen belangrijk voor de professionals zelf. Het is ook belangrijk voor de cliënten voor wie wij werken. Dat die weten dat een geregistreerd professional goed is omdat deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.

Moet je zelf geregistreerd staan om in de registratiecommissie te mogen zitten?

Dat is geen eis maar het maakte het wel makkelijker omdat je meteen weet waar de professionals die een casus indienen mee te maken hebben. De belangrijkste eis is dat je wel werkzaam bent in het werkveld van je register. Maatschappelijk werkers zijn in verschillende sectoren actief. Ik werk bij de reclassering en we hebben nu ook twee bedrijfsmaatschappelijk werkers in de commissie. Het zou mooi zijn als we ook nog een medisch- of een schoolmaatschappelijk werker in de commissie hadden.

Registerplein heeft nog vacatures open staan bij verschillende registratiecommissies. Het gaat om de register Cliëntondersteuners, Kinderwerkers & Jongerenwerkers, Maatschappelijk Werkers, Mantelzorgmakelaars, Sociaal Agogen/GGZ-Agogen en Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Meer informatie over deze vacature (en hoe te reageren) vindt u op deze pagina.