Vijf tips bij het onderhoud van je dossier

Veel professionals weten niet dat het bijhouden van het dossier makkelijker kan. Met deze tips bespaar je tijd én haal je meer uit je registratie.

1) Voer reflectieactiviteiten in één keer op

Bespaar je zelf en ons veel werk en voer niet elk reflectiemoment als een afzonderlijke activiteit op. Je mag al je reflectie doorgeven op één formulier. Upload het formulier in één keer en vermeld het aantal momenten dat de bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in het systeem. Voer dat formulier ook in één keer in je dossier. Zo wordt je reflectie ook in één keer beoordeeld.

2) Reflectie is meer dan intervisie

Onder de reflectie-activiteiten vallen niet alleen intervisie, maar ook supervisie, casuïstiekbespreking, werkgerichte coaching, werkbegeleiding, mentorschap en (inter)collegiale toetsing. In dit document lees je welk bewijs je dient aan te leveren wanneer je deze reflectievormen opvoert in je dossier.

3) Onder ‘overige deskundigheidsbevordering’ mag je meer opvoeren dan je denkt

Veel professionals doen meer aan het bevorderen van hun deskundigheid dan ze denken. Zo kunnen veel activiteiten opgevoerd worden in hun dossiers. Niet alleen scholing en het bezoek van een studiedag of een congres, maar ook bijvoorbeeld:

  • Het publiceren van een artikel of boek.
  • Het schrijven van een nieuw protocol.
  • Lesgeven en/of begeleiden van stagiaires.
  • Commissiewerk.
  • Het geven van een interview over uw vak.
  • Een beroepsinhoudelijke bijdrage delen op social media.

Via deze link zie je wat er allemaal onder de overige deskundigheidsbevordering valt.

4) Hou je dossier bij

Als je tijdens jouw registratieperiode verplicht bent om activiteiten op te voeren, zorg er dan voor dat je dit niet een keer in de vijf jaar doet. Bijvoorbeeld eens in het kwartaal is een goede frequentie voor het bijhouden van je dossier. Zo voorkom je dat activiteiten worden afgekeurd omdat we documenten missen of niet juist zijn ingevuld. Tip! activiteiten kun je makkelijk toevoegen door naar toevoegen te gaan in je dossier. Of gebruik onze Registerplein app.

5) Je mag scholing die geaccrediteerd is door andere organisaties opvoeren onder geaccrediteerde deskundigheidsbevordering

Registerplein keurt maximaal 5 scholingen in 5 jaar tijd goed van door anderen geaccrediteerde scholingen zoals bij SKJ, LVSC, BIG, V&VN, LV POH-GGZ en NVP. Deze opleidingen moeten wel te controleren zijn op beroepsrelevantie.