Elk register heeft zijn eigen reglement. In het reglement kunt u de criteria nalezen wat u als professionals moet aanleveren voor een registratie of een herregistratie.

In een aantal registers wordt er om een upload van uw diploma gevraagd. Voor die registers gaan er vanaf 1 januari 2020 aanvullende regels gelden.

Lees hier meer welke regels dat zijn>>