Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd), 2 vacatures 32 uur per week, Regio Rotterdam/Zuid-Hollandse Eilanden

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht geworden. Deze wet geldt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening of gelijkgestelde aandoeningen (niet aangeboren hersenletsel, syndroom van Korsakov en ziekte van Huntington). In deze wet is de functie van cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) verankerd.

Het LSR gaat in de regio’s uitbreiden en zoekt zodoende in de regio Rotterdam/Zuid-Hollandse Eilanden twee nieuwe collega’s die deze mooie functie wil gaan uitvoeren. Het betreft een functie van 32 uur per week (afwijkend aantal uren in overleg) voor de periode van één jaar, met mogelijkheid voor verlenging.

Lees meer over deze vacature