Doe mee aan een onderzoek over het register KJW

Sinds vorig jaar is het register kinder- en jongerenwerk geopend. Er zijn al heel wat kinder- en jongerenwerkers geregistreerd. Dick Smit en Bianca Boender hebben naar aanleiding van het competentieprofiel (waar zij beiden bij de ontwikkeling betrokken waren) de “Competentie Matrix Kinder- en Jongerenwerk” ontwikkeld.  Op dit moment helpen zij kinder- en jongerenwerkers met het…

lees meer »

Samenvatting publieksonderzoek

In het laatste kwartaal van 2020 zette Registerplein een onderzoek uit om de tevredenheid te meten. Registerplein hecht er veel waarde aan om die kwaliteitscontrole uit te voeren. We willen daarom ook hier alle respondenten die de moeite namen om de vragenlijst in te vullen of bereid waren mee te werken aan interview nogmaals van…

lees meer »