Beroepsregistratie helpt gemeenten om de constante kwaliteit van zorg te waarborgen.

Home » werkgever&gemeente » gemeenten

Gemeenten

Werken de door u gecontracteerde  zorgaanbieders uit het sociaal domein met geregistreerde sociaal professionals?

Zorg van goede kwaliteit
Door de Wmo ligt bij de gemeenten de taak een passende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en participatie in de samenleving van haar inwoners. Het sociaal domein is hierdoor een complex speelveld geworden waar veel verschillende spelers samenwerken o.a. gemeenten, zorgaanbieders en non-profit instellingen. Veranderingen in het sociaal domein volgen elkaar in rap tempo op en er wordt veelal gewerkt met flexibele overeenkomsten en wisselende samenwerkingsverbanden. Dit maakt het extra lastig om de constante kwaliteit van de zorg te waarborgen. Beroepsregistratie helpt gemeenten hierbij.

Voor gemeenten kan beroepsregistratie een kwaliteitsindicator zijn bij de zorginkoop. De kwaliteit van de dienstverlenende organisatie is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de professionals die zij in dienst hebben. Registerplein fungeert als een kwaliteitskeurmerk voor de individuele professional en daarmee ook voor de instelling waar de sociaal werker werkzaam is.

Registerplein
Met een beroepsregistratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo wordt de kwaliteit van hun vaardigheden gewaarborgd. Ook vragen steeds meer gemeenten en werkgevers om geregistreerde professionals. Gemeente Den Haag heeft bijvoorbeeld in haar aanbestedingsleidraad een registratie-eis opgenomen voor elke sociaal werker.

Registerplein toetst al bijna 30 jaar onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.

Presentatie aanvragen
Geregeld zijn we aanwezig bij een ALV, congres of bezoeken we organisaties om voorlichting en advies te geven over beroepsregistratie.

Wilt u dat we bij u aanwezig zijn voor een presentatie aan uw team of voor leidinggevenden van uw organisatie?U kunt een aanvraagformulier opvragen middels onderstaande link, zo kunnen we snel afspraken met u maken.

 

Hoe zie ik welke instelling met geregistreerde professionals werkt?
U kunt op onze website altijd controleren welke instelling zijn sociaal professionals bij ons geregistreerd heeft. Dit doet u bij Raadpleeg register.

Klachtenregeling
De professionals die bij ons in het register staan, zijn aanspreekbaar op hun handelen en vallen onder het tuchtrecht of de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Dat betekent dat cliënten een klacht kunnen indienen als zij vinden dat ze niet goed geholpen zijn door de professional. Dat kan tot gevolg hebben dat een professional zijn registratie verliest. Met een registratie nemen professionals dus ook bewust de verantwoordelijkheid voor hun handelen.

Registratiecertificaat
U kunt de zorgaanbieders vragen om de registratiecertificaten van hun medewerkers te overhandigen als bewijs van inschrijving in één van onze registers. Deze bewijzen van registratie verzekeren u dat u met kwalitatief goede professionals werkt.

Meer weten?
De professionalisering in het sociaal domein is in volle gang. Wilt u hier als gemeente ook aan meewerken door alleen (of voornamelijk) met geregistreerde sociaal professionals te werken maar heeft u hier nog vragen over?

U kunt contact met ons opnemen via info@registerplein.nl  of 030 – 711 88 51. Wij komen graag langs voor een persoonlijk gesprek.