Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp geven informatie en ondersteuning aan cliënten en hun omgeving over de jeugdhulpverlening.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

-----------

Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp geven informatie en ondersteuning aan cliënten en hun omgeving over de jeugdhulpverlening.

Beroepsvereniging

 

JeugdStem (voorheen: AKJ) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van ons krijgen. Wij zijn onafhankelijk. We zijn zelfstandig. En we hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.