Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Tarieven

Tarieven

-----------

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023

Het tarief voor registratie in het register Sociaal Werkers is vastgesteld op € 79,- per jaar. Dit geldt zowel voor de registratie Sociaal Werker als voor de registratie Aspirant Sociaal Werker. Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het 1e registratiejaar per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur per e-mail.

Mocht na aanmelding blijken dat u niet aan de registratiecriteria voldoet, dan brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening. Zeker weten of u aan de criteria voldoet? Kijk dan eerst in het registratiereglement en de bijlage.

Registerplein is een stichting zonder winstoogmerk en werkt kostendekkend.

De tarieven per 1 januari 2023:

Jaarlijkse registratiebijdrage::€79,00 incl BTW