Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Reglement

Reglement

-----------

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Reglement

In het register Sociaal Werkers bepaal je zelf aan welke ontwikkel- en reflectieactiviteiten je wilt werken. Jij kiest voor vormen van ontwikkeling die bij jouw dagelijkse werk passen. Het register Sociaal Werkers telt deze ontwikkel- en reflectieactiviteiten in aantallen (en niet in uren).

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten worden dus per activiteit opgevoerd voor de herregistratie.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende soorten deskundigheidbevordering die mee tellen als ontwikkelactiviteit.