Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Beroepsverenigingen en vakbonden

Sociaal Werk Versterkt

Het programma Sociaal Werk Versterkt wordt gedragen door vakbonden CNV en FNV, beroepsverenigingen BVjong en BPSW, de opleidingen door middel van MBO Raad en Vereniging Hogescholen, de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie, de Werkplaatsen Sociaal Domein en cliëntorganisatie LOC Zeggenschap in zorg.
De producten van Sociaal Werk Versterkt zijn gelegitimeerd voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (momenteel CAO Sociaal Werk), maar ook bruikbaar voor sociaal werkers in andere sectoren in het sociaal domein.

logoSWV_fc

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen zijn van en voor professionals. De verenigingen bieden een groot netwerk aan beroepsgenoten en geven hun een stem aan beleidstafels in het werkveld en in de politiek.

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) De BPSW is de vereniging voor professionals in sociaal werk.

De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk, en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

BVjong is de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers. De beroepsvereniging behartigt de belangen van de beroepsgroep bij de politiek en in instellingen en samenleving. BVjong bewaakt, versterkt en stimuleert het kinder- en jongerenwerk.

Vakbonden in Zorg & Welzijn

Vakbonden zijn er voor mensen die in de sector werken, gewerkt hebben of willen gaan werken. Zij maken zich sterk voor goede kaders waarbinnen mensen kunnen werken.

CNV Zorg & Welzijn is de vakvereniging van en voor werknemers in de sector. Zij zorgt ervoor dat werk op een prettige en goede manier gedaan kan worden. De vakvereniging zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden (cao) en helpt professionals bij hun professionele ontwikkeling.

FNV Zorg & Welzijn komt op voor mensen die werken in de sector en wil werk en inkomen zo goed mogelijk regelen. Daarom onderhandelt de FNV met werkgevers over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden, vakantie en scholing.