Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker

Wat heb jij in huis

In een beroepscompetentieprofiel staat wat een professional moet kennen en kunnen om zijn vak goed uit te kunnen oefenen. Voor en met sociaal werkers is het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker ontwikkeld. In dit profiel staan de competenties die je in huis moet hebben om nu, en in de nabije toekomst, goed invulling te kunnen geven aan je dagelijkse werk.

De Competentiewijzer helpt je

Je kunt bij het beroepscompetentieprofiel de Competentiewijzer gebruiken voor je ontwikkelplan. Met de Competentiewijzer krijg je inzicht in waar je nu staat en welke competenties uit het profiel je nog verder kunt gaan ontwikkelen.

Download hier de beroepscode en het competentieprofiel voor de sociaal werker in PD

Register-Sociaal-Werk_beroepscode_Registerplein-Utrecht