Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register voor Sociaal Werkers

Sociaal werkers helpen inwoners om mee te doen in de samenleving en daarmee bij te dragen aan hun welzijn. Sociaal werkers weten goed welke sociale en maatschappelijke vragen er spelen.

Kennismaking

Kennismaking met de Ethische Commissie

Marion van Aalst, voorzitter ethische commissie

Even voorstellen.....

Ik ben Marjon van Aalst (58 jaar) en werk momenteel als bedrijfsmaatschappelijk werker voor de douane op Schiphol en in de Haven van Rotterdam. Daarnaast ben ik afgestudeerd in de Wijsbegeerte en de passie voor met name de ethische kant van het sociaal werk is in woord en daad gebleven.

Voor een bedrijfsmaatschappelijk werker dienen zich in de dagelijkse praktijk ethische kwesties aan waarop ik niet een, twee, drie een antwoord heb. Regelmatig grijp ik naar de beroepscode en overleg met collega's waar ik houvast kan vinden voor mijn handelen. Het raadplegen van de beroepscode vind ik niet altijd eenvoudig. Het zijn regels die veel ruimte aan de professional laten om te handelen.....en wat is dan het beste?

In de ethische commissie ben ik voorzitter. Van daaruit denk ik mee met de ingebrachte casuïstiek van de professionals. We kunnen geen antwoord geven over hoe het moet.  Als professional blijf je zelf aan het roer, maar we kunnen wel verschillende richtingen aandragen, waarbij je zelf beslist wat bij je past.

Marjon_van_Aalst-Registerplein-Commissie_Ethiek-Utrecht

Nathalie Orgers, lid ethische commissie

Ik ben Nathalie Orgers, 54 jaar

In 1990 ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. Mijn eerste werkervaring was in de jeugdhulpverlening, heb daar gewerkt als begeleider in een kleinschalige woonvorm voor jongens tussen de 16 en 23 jaar. Na 5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de sociale psychiatrie, daar was ik verantwoordelijk voor de intake en maakte onderdeel uit van een team dat zich richtte op de kwetsbare personen waarbij de lijn naar de hulpverlening is geknapt.

In 2001 heb ik de Post-HBO opleiding Adviseurs voor Arbeid en Gezondheid afgerond en vanaf die tijd ben ik werkzaam geweest als BMW-er bij ING/Nationale Nederlanden.

De uitdaging in mijn werk is om er als BMW-er  voor te zorgen dat een medewerker fluitend naar het werk en fluitend naar huis gaat. Ik ben ervan overtuigd dat plezier in je werk een van de belangrijkste factoren is in je leven.

Mijn kracht is dat ik een goed inlevingsvermogen heb. Ik heb snel inzicht op de kern van een probleem, waarbij ik ook alle betrokken partijen betrek.

In de ethische commissie neem ik deel als professional uit het beroepsveld.

Persoonlijk vind ik dat hulpverlening onlosmakelijk verbonden is met ethiek. Als hulpverlener heb je een bijzondere rol voor de hulpvrager die soms kwetsbaar zijn. Ethiek is voor mij dan erg belangrijk, want ik word geacht te handelen op basis van professionaliteit, zorgvuldigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Als hulpverlener maar ook als mens vraag ik mezelf regelmatig af of ik handel vanuit mijn eigen waarden en normen, en stroken deze met het belang van de cliënt.

Nathalie_Orgers-Registerplein_Commissie_Ethiek-Utrecht

Robin Timmers, lid ethische commissie

 

Robin_Timmers-Registerplein-Commissie_Ethiek-Utrecht