Register Sociaal Agogen

Sociaal Agogen leren cliënten hun sociale gedrag te verbeteren. Hierdoor komen cliënten beter tot hun recht in de samenleving.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register Sociaal Agogen

Sociaal Agogen leren cliënten hun sociale gedrag te verbeteren. Hierdoor komen cliënten beter tot hun recht in de samenleving.

Specialisatie

Specialisatie Orthopedagogiek

Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de opvoedkunde (pedagogiek) gericht op het behandelen van mensen met een mentale en/of fysieke beperking en mensen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Sociaal agogen, die gespecialiseerd zijn in orthopedagogiek, zijn herkenbaar in het register.

Indien u een Registratie Plus aanvraagt of verlengt, dan kunt u zich ook aanmelden voor de specialisatie Orthopedagogiek, waartoe het register toegang biedt. U kunt ook tussentijds een verzoek indienen waarbij u de vereiste documenten als bijlage toevoegt. Hoe u dit doet kunt u nalezen in het stappenplan aanvraag specialisatie OP.

De extra registratiecriteria voor de specialisatie Orthopedagogiek zijn:

  • In het bezit van akte Pedagogiek MO-B, of de Master Pedagogiek met aantekening Orthopedagogiek (voorheen Hogere Kaderopleiding Pedagogiek met specialisatie Orthopedagogiek). Voor de specialisatie Orthopedagogiek is 2080 uur werkervaring na diplomering vereist als orthopedagoog en dient u momenteel 16 uur per week werkzaam te zijn als orthopedagoog.

Bij herregistratie na 5 jaar dient u het volgende aan te tonen:

  • Totaal minimaal 150 uur aan deskundigheidsbevordering, waarvan:
    • Minimaal 50 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
    • Minimaal 50 uur reflectie
      LET OP: 50 procent van de registerpunten voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie dient te zijn behaald op het gebied van orthopedagogiek.

Download hier de formats van diverse verklaringen die u kunt gebruiken voor uw registratie.