Register Sociaal Agogen

Sociaal Agogen leren cliënten hun sociale gedrag te verbeteren. Hierdoor komen cliënten beter tot hun recht in de samenleving.

Sociaal Agogen

Sociaal Agogen

-----------

Sociaal Agogen leren cliënten hun sociale gedrag te verbeteren. Hierdoor komen cliënten beter tot hun recht in de samenleving.

Sociaal Agogen

Zelfbeschikking is een belangrijke waarde in het leven van mensen, vooral als zij voor hun zelfredzaamheid afhankelijk worden van professionals. Sociaal agogen bevorderen dat de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving tot zijn recht komt. Sociaal agogen werken onder andere met hulpbehoevende jeugd, ouderen en verstandelijk gehandicapten.

Sociaal agogen beoefenen de leer van het doen veranderen van mensen. Dit behoort tot de sociale wetenschap. Ze bestuderen hoe mensen veranderen en geven aanwijzingen over de manier waarop de veranderingsprocessen kunnen worden beïnvloed. Sociaal agogen geven ook voorschriften om menselijke veranderingsprocessen inzichtelijk te maken.

Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Inschrijven in dit register? Volg deze vier stappen:

Kijk of u voldoet aan de criteria om te kunnen registreren. U vindt de criteria in het registratiereglement.

Stap 1

Check de criteria

Verzamel de documenten die u moet tonen voor de registratie

Stap 2

Documenten verzamelen

Volg online de stappen en upload de documenten in uw dossier. Lever uw aanvraag compleet aan.

Stap 4

Documenten aanleveren
c Alles uitvouwen C Alles invouwen