Home » registers » Sociaal Werkers » tarieven SW

Tarieven

Het tarief voor registratie in het register Sociaal Werkers is in 2018 vastgesteld op € 70,- per jaar. Dit geldt zowel voor de registratie Sociaal Werker als voor de registratie Aspirant Sociaal Werker. Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het 1e registratiejaar per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur per e-mail.

Mocht na aanmelding blijken dat u niet aan de registratiecriteria voldoet, dan brengen wij € 50,- administratiekosten in rekening. Zeker weten of u aan de criteria voldoet? Kijk dan eerst in het registratiereglement en de bijlage.

Registerplein is een stichting zonder winstoogmerk en werkt kostendekkend.