Home » registers » Sociaal Werkers » registratiereglement SW

Registratiereglement voor Sociaal Werkers

In het registratiereglement staan onder meer de criteria voor toelating tot het register en voor herregistratie.

reglement register Sociaal Werkers >>

In het Overzicht toegestane opleidingen kunt u zien welke diploma’s toegang geven tot het register.

• Bijlage toegestane opleidingen >>

In het register Sociaal Werkers bepaal je zelf aan welke ontwikkel- en reflectieactiviteiten je wilt werken. Jij kiest voor vormen van ontwikkeling die bij jouw dagelijkse werk passen. Het register Sociaal Werkers telt deze ontwikkel- en reflectieactiviteiten in aantallen (en niet in uren).

Ontwikkel- en reflectieactiviteiten worden dus per activiteit opgevoerd voor de herregistratie. 

Klik hier voor een overzicht van de verschillende soorten deskundigheidbevordering die mee tellen als ontwikkelactiviteit.