Registerplein: (030) 711 88 51
Sociaal Werkers geven informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan veelal kwetsbare cliënten. Sociaal Werkers zijn aanspreekpunt voor bewoners van wijken, de gemeenschap en gemeenten.

home » registers » Register Sociaal Werkers

(voorportaal) Register Sociaal Werkers

Registerplein, BPSW, BVjong, FNV, CNV en Sociaal Werk Nederland werken gezamenlijk aan de beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Want sociaal werkers zijn cruciaal om de transformatie in het sociaal domein te laten slagen. Daarom ontwikkelen deze partijen een nieuw beroepscompetentieprofiel, een brede beroepscode en een beroepsregister voor alle sociaal werkers. De partijen beschouwen dit beroepsregister als een middel om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren en te borgen.

In aanloop op het beroepsregister voor sociaal werkers is gestart met een voorportaal om werkgevers en werknemers tegemoet te komen aan de vraag om vakmanschap binnen het sociaal werk te borgen. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van betekenisvolle (her)registratie-eisen. Het voorportaal is niet bedoeld voor professionals die reeds in een eigen beroepsregister zijn geregistreerd.

Sociaal werkers zijn onder andere maatschappelijk werkers, sociaal agogen, jongerenwerkers, schuldhulpverleners, buurtwerkers, ouderenadviseurs, opvangmedewerkers, peuterspeelzaalleid(st)ers, enz. Al deze professionals zijn aanspreekpunt voor bewoners van wijken, de gemeenschap en gemeenten. De sociaal werkers geven informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan veelal kwetsbare cliënten.