Registerplein: 030 - 711 88 51
Sociaal Werkers geven informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan cliënten en burgers. Sociaal Werkers zijn aanspreekpunt voor bewoners van wijken, de gemeenschap en gemeenten.

 

Register voor Sociaal Werkers

Werkgebied welzijn & maatschappelijke dienstverlening

 

Sociaal werkers bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. De sociaal werker respecteert, erkent en bevordert de menselijke waardigheid van de unieke persoon. Het beroepsmatige handelen van de sociaal werker is erop gericht de burger/cliënt binnen zijn sociaal-culturele context, en in wisselwerking met zijn omgeving tot zijn recht te laten komen.

 

Een sociaal werker erkent en bevordert de eigen kracht, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en sociale participatie van de burger/cliënt. (Beroepscompetentieprofiel). Al deze professionals zijn aanspreekpunt voor bewoners van wijken, de gemeenschap en gemeenten. De sociaal werkers geven informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan veelal kwetsbare cliënten/burgers. De sociaal werker toont met registratie in het register aan te werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling als sociaal professional. Het beroepsregister is een middel om kwaliteit en vakmanschap te stimuleren en te borgen.

 

Sociaal Werker Klaas Blaak vertelt hier waarom hij wil blijven werken aan zijn vakmanschap