Specialisatie Orthopedagogiek

Orthopedagogiek is een specialisatie binnen de opvoedkunde (pedagogiek) gericht op het behandelen van mensen met een mentale en/of fysieke beperking en mensen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Sociaal agogen, die gespecialiseerd zijn in orthopedagogiek, zijn herkenbaar in het register.

Indien u een Registratie Plus aanvraagt of verlengt, dan kunt u zich ook aanmelden voor de specialisatie Orthopedagogiek, waartoe het register toegang biedt. U kunt ook tussentijds per e-mail (info@registerplein.nl) een verzoek indienen waarbij u de vereiste documenten als bijlage toevoegt.

De extra registratiecriteria voor de specialisatie Orthopedagogiek zijn:

  • In het bezit van akte Pedagogiek MO-B, of de Master Pedagogiek met aantekening Orthopedagogiek (voorheen Hogere Kaderopleiding Pedagogiek met specialisatie Orthopedagogiek). Voor de specialisatie Orthopedagogiek is geen 2 jaar werkervaring vereist als orthopedagoog (wel 2 jaar werkervaring als sociaal agoog). U dient wel 16 uur per week werkzaam te zijn als orthopedagoog.

Bij herregistratie (na 5 jaar) dient u het volgende aan te tonen:

  • Een ingevulde en ondertekende verklaring van tenminste 10 sessies LVSC-supervisie, of tenminste 20 bijgewoonde bijeenkomsten intervisie of 30 uur ontvangen werkbegeleiding of een combinatie hiervan niet ouder dan 5 jaar.
    LET OP: 50 procent van de registerpunten voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie dient te zijn behaald op het gebied van orthopedagogiek. Indien er sprake is van een reflectiegroep, dan moet deze bestaan uit orthopedagogen.

Download hier handige formats van verklaringen. U kunt deze ingevuld uploaden in uw online dossier om zo aantoonbaar te maken dat u aan de registratienorm voor de specialisatie Orthopedagogiek voldoet.