Een mantelzorgmakelaar analyseert de situatie van een cliënt op meerdere beleidsterreinen, biedt informatie, ondersteunt beroepsmatig en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk en ter voorkomen van overbelasting regeltaken over in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

Home » registers » Mantelzorgmakelaars

Register Mantelzorgmakelaars

Een mantelzorgmakelaar kan een mantelzorger werk uit handen nemen. Een mantelzorgmakelaar helpt bij het regelen van zaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Een mantelzorgmakelaar helpt bij taken die u als mantelzorger veel tijd en energie kosten. Als mantelzorger kunt u terechtkomen in een doolhof van ingewikkelde formulieren en ondoorzichtige procedures. Een mantelzorgmakelaar heeft een post-hbo opleiding gevolgd en kan bepaalde taken van u overnemen, zodat u als mantelzorger meer rust en overzicht krijgt. De regie blijft bij de mantelzorger.

Een mantelzorgmakelaar maakt samen met de client een overzicht van wat er moet gebeuren. Welke zorg er nodig is en welke verplichtingen zijn er nog, bijvoorbeeld op het gebied van werk? Vervolgens bekijkt u met de Mantelzorgmakelaar wat er geregeld moet worden om alles gedaan te krijgen.

Taken die een Mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn bijvoorbeeld:
• Het aanvragen van een indicatie vanuit de verschillende zorgwetten;
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz),
Jeugdwet of Zorgverzekeringswet (Zvw).
• Ondersteunen bij een Persoonsgebonden Budget (pgb).
• Afstemmen van werk en privé met uw werkgever.
• Het op orde krijgen van de administratie.
• Invullen van formulieren.

Doordat regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is om in te kunnen spelen op de behoefte van de maatschappij, is het van groot belang dat mantelzorgmakelaars over actuele kennis beschikken. Alleen dan kan een goede mantelzorgmakelaars zijn beroep goed kunnen blijven uitoefenen. Registratie is een bewezen hulpmiddel om aantoonbaar te maken dat de beroepsbeoefenaar over actuele deskundigheid beschikt.

 

Ledenportaal BMZM/Registerplein

Bent u lid van de BMZM? Dan kunt u hier inloggen voor het ledenportaal.