Home » registers » Maatschappelijk Werkers » beroepscode MW

Beroepscode (bedrijfs-) Maatschappelijk werk

Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk ;ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een beroepscode.

Bekijk hier de beroepscode voor de maatschappelijk werker.