Cliëntondersteuners helpen mensen om regie te houden over hun leven en begeleiden bij het organiseren van zorg en hulpverlening, zodat zij zelfstandig verder kunnen.

Home » registers » Cliëntondersteuners

Register Cliëntondersteuners

Cliëntondersteuners helpen mensen om regie te houden over hun leven en helpen bij het organiseren van zorgen hulpverlening, zodat zij zelfstandig verder kunnen. De cliëntondersteuners komen daarmee op voor kwetsbare mensen in onze samenleving die tijdelijk behoefte hebben aan bijstand. Ze bieden onder andere hulp bij: het definiëren problematiek, selectie van passende zorg en/of ondersteuning, organisatie en coördinatie van zorg en hulpverlening, beoordelen van de effectiviteit van zorg en hulpverlening. De hulpverlening van de cliëntondersteuner is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van mensen, ook wel het versterken van de eigen regie genoemd. Een goede cliëntondersteuner heeft kennis en ervaring op het gebied van leven met een beperking, hij/zij zet de cliënt en zijn omgeving in hun kracht en benut waar mogelijk het netwerk van de cliënt.

Met een registratie tonen professionals hun specifieke expertise als cliëntondersteuner voor mensen met een beperking aan. Werkgevers, zorgkantoren, gemeenten en andere opdrachtgevers stellen registratie steeds vaker als eis. Doordat regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is om in te kunnen spelen op de behoefte van de maatschappij, is het van groot belang dat de cliëntondersteuner over actuele kennis beschikt. Alleen dan kan professionele hulpverlening geboden worden. Registratie is een bewezen hulpmiddel om aantoonbaar te maken dat de beroepsbeoefenaar over actuele deskundigheid beschikt.