Home » registers » Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang » Kwaliteitskader Cliëntenvertrouwenspersonen WZD

Kwaliteitskader Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang

 

Het actuele Kwaliteitskader is te downloaden en na te lezen op de website van de Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.

Op de website is ook een publieksversie te downloaden.

In het registratiereglement kunt u ook de gedragsregels uit het kwaliteitskader nalezen.