Registerplein: 030 - 711 88 51
De aandachtfunctionaris zorgt ervoor dat een zorgvuldige procedure wordt gevolgd bij het melden van vermoedens omtrent huiselijk geweld. 

 

Register Aandachtsfunctionarissen

 

De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure van de instelling voor de wijze waarop omgegaan wordt met het signaleren van huiselijk geweld en zorgt ervoor dat een zorgvuldige procedure gevolgd wordt bij het melden van vermoedens omtrent huiselijk geweld.

 

De wet meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg, jeugdzorg, justitie en asielzoekerscentra.