Register Psychodiagnostisch Werkenden

De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid en/of persoonlijk-sociaal functioneren.

Tarieven

Tarieven

-----------

De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid en/of persoonlijk-sociaal functioneren.

Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023

Om geregistreerd te staan in het register Psychodiagnostisch Werkenden brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau.

 

De jaarlijkse registratiebijdrage is voor leden van de VVP € 101,- incl. BTW. Niet leden van de VVP betalen € 130,- incl BTW. Dit tarief geldt zowel voor een registratie Standaard als voor een registratie Plus. Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het 1e registratiejaar per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur.

 

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau onverhoopt niet aan de registratiecriteria voldoen, dan brengen wij € 50,- behandeltarief in rekening.

De tarieven per 1 januari 2023:

PDW niet-leden VVP:€130,00 incl BTW
PDW leden VVP:€101,00 incl BTW