Register Psychodiagnostisch Werkenden

De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid en/of persoonlijk-sociaal functioneren.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

-----------

De psychodiagnostisch werkende stelt psychologische testprogramma’s samen en neemt deze ook af. Deze kunnen gericht zijn op vragen omtrent intelligentie, persoonlijkheid en/of persoonlijk-sociaal functioneren.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging van Psychodiagnostisch Werkenden

De beroepsvereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) brengt Psychodiagnostisch Werkenden in Nederland samen.

VVP behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en wil een klankbord en vraagbaak zijn voor branchegenoten, overheid, semi-overheid en bedrijfsleven.