Register Mantelzorgmakelaars

Een mantelzorgmakelaar biedt informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk regeltaken over om zo overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register Mantelzorgmakelaars

Een mantelzorgmakelaar biedt informatie, ondersteunt en/of neemt in overleg met de mantelzorger tijdelijk regeltaken over om zo overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.

Mantelzorgmakelaars

Mantelzorgers moeten veel bordjes tegelijk in de lucht houden. Het valt niet altijd mee om de balans te houden tussen zorgtaken, werk en privé. De mantelzorgmakelaar helpt om die balans (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers ondersteunt bij alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

De mantelzorgmakelaar weet de weg in de (bureaucratie van de) zorg. Zij/hij maakt samen met de mantelzorger een overzicht van alles wat er moet gebeuren om de zorg voor de naaste te organiseren en brengt in kaart welke ondersteuning er nodig is. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Zo krijgt de mantelzorger snel overzicht van wat er nog geregeld moeten worden. Als duidelijk is wat er moet gebeuren, zet de mantelzorgmakelaar haar/zijn kennis in om oplossingen te vinden. Op basis van de objectieve informatie van de mantelzorgmakelaar neemt de mantelzorger zelf een besluit wat de mantelzorger voor hem gaat doen.

De mantelzorgmakelaar regelt bijvoorbeeld de toegang tot algemene voorzieningen en/of maatwerk, of de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb). Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van de (overbelaste) mantelzorger over. En als de zorgtaken tot problemen op het werk leiden, bemiddelt de mantelzorgmakelaar tussen mantelzorger en werkgever/instanties. Ook kan de mantelzorgmakelaar vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen, zodat de mantelzorger weer even op adem kan komen.

Een mantelzorgmakelaars heeft een gedegen (post-hbo)opleiding achter de rug. Zij/hij kent de wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet) en weet wat er op de verschillende beleidsterreinen gebeurt. Ook is de mantelzorgmakelaar goed op de hoogte van welke organisaties in de regio zich hiermee bezighouden (sociale kaart). Een mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.

Met de inschrijving in het Register voor Mantelzorgmakelaar laat de mantelzorger zien professioneel met het vak bezig zijn en te (blijven) voldoen aan de eisen die de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars stelt.

 

Ledenportaal BMZM/Registerplein

Bent u lid van de BMZM? Dan kunt u hier inloggen voor het ledenportaal.

Inschrijven in dit register? Volg deze vier stappen:

Stap 1: Check de criteriaNaar stap »

Kijk of u voldoet aan de criteria om te kunnen registreren.
U vindt de criteria in het registratiereglement.

Stap 2: Documenten verzamelenNaar stap »

Verzamel de documenten die u moet tonen voor de registratie.
 

Stap 3: Account aanmakenNaar stap »

Ga naar Mijn Registerplein, klik op "Inloggen professionals" en maak een account aan.

Stap 4: Documenten aanleverenNaar stap »

Volg online de stappen en upload de documenten in uw dossier. Lever uw aanvraag compleet aan.

Criteria
checken
Documenten
verzamelen
Account
aanmaken
Documenten
anleveren

Waar moet je aan voldoen om in het register te komen en te blijven?
Lees het registratiereglement.

Voor je registratie moet je een aantal formulieren invullen. Deze vind je hier.

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Registratie & Registerplein

Registerplein beheert verschillende registers en de toelatingscriteria verschillen per register. U vindt de toelatings- en herregistratiecriteria in het registratiereglement van de afzonderlijke registers. Op deze pagina vindt u een overzicht van de registers die Registerplein beheert. 

Registerplein beheert op dit moment dertien verschillende registers. Een overzicht van de registers vindt u op deze pagina

Ja, dat kan. U moet dan wel voldoen aan alle aanmeldingscriteria. Ook moet u betalen voor alle, afzonderlijke registraties.

Als u inlogt in uw persoonlijke dossier op Mijn Registerplein dan ziet u onder het kopje ‘Statusoverzicht’ welke registratie u op dit moment heeft. Hier vindt u ook een overzicht van alle registratietypen uit het verleden. Wanneer u in meerdere registers staat ingeschreven dient u eerst een keuze te maken voor één van de registers waarin u staat ingeschreven. Daarna is het mogelijk om op ‘Statusoverzicht’ te klikken. 

Dat is afhankelijk van de datum waarop uw registratie is ingegaan. Log in uw persoonlijke dossier op Mijn Registerplein. U vindt de data van uw registratieperiode onder het kopje ‘Statusoverzicht’. 

De meeste registers van Registerplein kennen geen wettelijke verplichting. Toch kan het zo zijn dat uw werkgever graag ziet dat u geregistreerd staat in een van de registers van Registerplein. Ook kan een gemeente registratie verplichten bij aanbestedingen. 

Voor sommige professionals geldt wel een verplichting:

SKJ en Registerplein zijn twee verschillende registratieorganisaties. Registerplein beheert veertien registers in het sociaal domein. SKJ beheert verschillende wettelijk verplichte registers voor professionals in de jeugdzorg en jeugd- en gezinsprofessionals, maar niet iedereen die in de jeugdzorg werkt, moet zich registreren bij SKJ. Dat heeft te maken met de werktoedeling. Op de website van SKJ vindt u hier meer informatie over. Een jeugdzorgwerker die niet geregistreerd kan worden bij SKJ kan dat wel bij Registerplein.

Doe de Registercheck om uit te vinden welk register het beste bij u past. De Registercheck is een initiatief van Registerplein en SKJ en doorloopt registers van beide organisaties.

Met onze nieuwsbrieven informeren we de geregistreerde professionals over veranderingen in de criteria van een reglement. Staat u niet geregistreerd, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar communicatie@registerplein.nl en geef aan welke van de nieuwsbrieven u van Registerplein wil ontvangen.

Dan kan op verschillende manieren:

  • Als u een registratie hebt bij Registerplein dan bent u zichtbaar in het Openbaar register van geregistreerden.
  • Als u een registratie hebt bij Registerplein kunt u uw kwaliteitscertificaat downloaden waarop uw registratie staat vermeld. Op dit certificaat staat een QR-code die leidt naar het openbaar register. Zo kunt u tonen dat u op dat moment geregistreerd staat.
  • Als u een registratie heeft bij Registerplein kunt u dat duidelijk maken via LinkedIn of met uw digitale handtekening. In dit artikel leest u hoe u dat doet.
  • Als u een registratie hebt bij Registerplein kunt u uw registratie tonen via de digitale Registerpas. Log hiervoor in bij uw dossier via ‘Mijn Registerplein’ en ga naar inzage > Registerpas. Op de registerpas staat de datum waarop u de registerpas heeft opgevraagd, en een QR-code die leidt naar het openbaar register. Zo kunt u tonen dat u op dat moment geregistreerd staat. 

Ja, dat kan. Uw werkgever kan een Werkgeversaccount aanvragen. Daar dient u als werknemer wel zelf toestemming voor te geven. Op deze pagina vindt u informatie over het werkgeversaccount en onderstaande video toont hoe u uw dossier kan koppelen aan uw werkgever.

In de onderstaande instructievideo ziet u hoe uw werkgever het werkgeversaccount kan aanvragen en beheren. 

Nee, u dient hiervoor een internationale diplomawaardering te hebben. Dit kunt u laten doen bij het Nuffic of IDW