Register Maatschappelijk Werk en specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Tarieven

Om geregistreerd te staan in het register (bedrijfs-) Maatschappelijk werkers brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau.

De jaarlijkse registratiebijdrage is € 101,- incl. BTW. Dit tarief geldt zowel voor een registratie Basis als voor een registratie Plus. Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het 1e registratiejaar per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur.

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau onverhoopt niet aan de registratiecriteria voldoen, dan brengen wij € 50,- behandeltarief in rekening.

De tarieven:

Jaarlijkse registratiebijdrage:€ 101,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie :€ 50,00 incl BTW
Jaarlijkse registratiebijdrage | Per 1 januari 2024:€ 106,00 incl BTW
Inschrijftarief voor nieuwe registraties | Per 1 januari 2024:€ 25,00 incl BTW
Administratiekosten bij annulering registratie | Per 1 januari 2024:€ 25,00 incl BTW