Register Maatschappelijk Werk en specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register Maatschappelijk Werk en specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

Specialisatie BMW

Specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk werk

Indien u een Registratie Plus aanvraagt of verlengt, dan kunt u zich ook aanmelden voor de specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk werk, waartoe het register toegang biedt. U kunt ook tussentijds  een verzoek indienen waarbij u de vereiste documenten als bijlage toevoegt. Hoe u dit doet kunt u nalezen in het stappenplan aanvraag specialisatie BMW.

De extra registratiecriteria voor de specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk werk zijn:

 • Certificaat Post-HBO Bedrijfsmaatschappelijk werk of een voorloper zoals de Voortgezette Opleidingen (VO) gericht op relevante competenties BMW (zie kerntaken volgens competentieprofiel bmw) óf verklaring werkervaring eventueel aangevuld met een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat u na diplomering tenminste 2080 uur aan werkervaring heeft opgebouwd als bedrijfsmaatschappelijk werker op hbo-niveau. Daarnaast dient u aan te tonen dat u minimaal 60 uur relevante scholing hebt gevolgd gericht op de competenties van bedrijfsmaatschappelijk werker. Dit kunt u aantonen door middel van een eigen verklaring functiescholing.
 • Werkgeversverklaring(en) eventueel aangevuld met een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat u op dit moment werkzaam bent als uitvoerend bedrijfsmaatschappelijk werker. Zelfstandigen dienen een eigen verklaring werkervaring  aan te tonen.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan 12 maanden met een relevant screeningsprofiel.
 • Zelfstandigen dienen naast de VOG (niet ouder dan 12 maanden), een kopie van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te tonen.

Bij herregistratie (na 5 jaar) dient u het volgende aan te tonen:

 • Minimaal 150 punten aan deskundigheidsbevordering. Waarvan:
  • Minimaal 50 punten aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.
  • Minimaal 50 punten aan reflectie.
   LET OP: 50 procent van de registerpunten voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering en reflectie dient te zijn behaald op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk. Indien er sprake is van een reflectiegroep, dan moet deze bestaan uit maatschappelijk werkers die werkzaam zijn binnen het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Download hier handige formats van verklaringen.