Register Maatschappelijk Werk en specialisatie Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

-----------

Maatschappelijk werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

De BPSW is de beroepsvereniging achter het register (bedrijfs-) Maatschappelijk werkers. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.