Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

Het werk van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënten en zorgverleners.

Beroepsvereniging

Beroepsvereniging

-----------

Het werk van de klachtenfunctionaris heeft als doel het bevorderen van of bijdragen aan een effectieve oplossing van problemen tussen cliënten en zorgverleners.

Beroepsvereniging

Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG)

De Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (VKIG) brengt Klachtenfunctionarissen in Nederland samen.

VKIG behartigt de belangen van de beroepsgroep, bewaakt de kwaliteit van het vak en is een waardevolle gesprekspartner in haar relaties en haar leden.