Register voor kinderwerkers en jongerenwerkers

Kinder- en jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen kinderen en jongeren in hun vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.

Tarieven

Tarieven

-----------

Kinder- en jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen kinderen en jongeren in hun vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.

Tarieven

Om geregistreerd te staan in het register Kinderwerkers en Jongerenwerkers brengt Registerplein registratiekosten in rekening. Deze registratiebijdrage wordt gebruikt om kostendekkend te kunnen werken op het bureau.

De jaarlijkse registratiebijdrage is € 101,- incl. BTW. Bij aanmelding betaalt u de kosten voor het 1e registratiejaar per Ideal of bankoverschrijving. Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur.

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau onverhoopt niet aan de registratiecriteria voldoen, dan brengen wij € 50,- behandeltarief in rekening.

De tarieven per 1 januari 2023:

Jaarlijkse registratiebijdrage:€101,00 incl BTW