Register voor kinderwerkers en jongerenwerkers

Kinder- en jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen kinderen en jongeren in hun vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register voor kinderwerkers en jongerenwerkers

Kinder- en jongerenwerkers begeleiden procesmatig groepen kinderen en jongeren in hun vrije tijd, in aansluiting op hun leefwereld en sociale omgeving.

Beroepsvereniging

BVjong heeft ten doel om het kinder- en jongerenwerk in Nederland te bewaken, te versterken en te stimuleren. Dit doen wij voor jou als professional en voor onze jeugd in Nederland. Wij behartigen de belangen van de beroepsgroep in het algemeen, en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder, richting instellingen, politiek en samenleving.

Over BVjong