Home » registers » Kinder & Jongerenwerkers » registratiereglement-kjw

Registratiereglement voor Kinder en Jongerenwerkers

In het registratiereglement staan onder meer de criteria voor toelating tot het register en voor herregistratie.

Registratiereglement Kinderwerkers en Jongerenwerkers >>

In het Overzicht toegestane opleidingen kunt u zien welke diploma’s toegang geven tot het register.

• Bijlage toegestaan diploma register KJW >>

 

Wilt u meer weten over het behalen van registerpunten? Bijvoorbeeld welke verschillende reflectievormen er bestaan of wat er wordt bedoeld met deskundigheidsbevorderende activiteiten?

Bekijk hier het accreditatiereglement en het document "Overige deskundigheidsbevordering & Reflectie" »