Register GGZ Agogen

De ggz-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register GGZ Agogen

De ggz-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving.

Beroeps-competentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog

MOVISIE ontwikkelde in opdracht van GGZ Nederland het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de GGZ-agoog, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-niveau.

In de competentieprofielen wordt vanuit de beroepscontext en (recente) ontwikkelingen in de ggz de vertaling gemaakt naar kerntaken van de agoog en de bijbehorende competenties. Ook worden de meest voorkomende dilemma’s beschreven die een ggz-agoog kan tegenkomen in het werk. Ten slotte wordt aandacht besteed aan specifieke vakkennis.

Download hier het beroepscompetentieprofiel in PDF