Register Gezinshuisouders

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. De ouders van het gezinshuis zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.

Reglement

Reglement

-----------

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. De ouders van het gezinshuis zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.

Reglement