Register Gezinshuisouders

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. De ouders van het gezinshuis zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register Gezinshuisouders

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. De ouders van het gezinshuis zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen.

Beroepscode

Elke beroepsgroep kent zijn eigen wetten en regels in de dagelijkse werkpraktijk; ze bepalen voor een groot deel het handelen van een professional. Deze afspraken en ongeschreven regels noemt men beroepsethiek. De beroepsethiek is vertaald in een beroepscode.

Bekijk de beroepscode voor de jeugd en gezinsprofessional

In een richtlijn of standaard staat wat je kunt doen bij bepaalde problematiek of vragen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Een richtlijn biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen in een bepaalde situatie. Lees de richtlijnen van het NJI 

De kwaliteitscriteria Gezinshuizen is een beschrijving over de richtlijnen, normen en kwaliteitscriteria van de gezinshuizen. Hierin worden de kenmerken beschreven van een goed gezinshuis.

Voor kinderen, jongeren en ouders is duidelijk omschreven wat ze mogen verwachten van de opvoeding, ondersteuning en zorg in gezinshuizen. Voor gezinshuisouders bieden de criteria meer zekerheid over wat ze van andere hulpverleners kunnen verwachten. Voor gemeenten geven ze richtlijnen met betrekking tot de inkoop van het zorgaanbod. De inspectie kan het aanbod toetsen aan heldere criteria. Voor jeugdzorginstellingen zijn de criteria een goede basis om heldere afspraken te maken met gezinshuisouders.