Het register Ervaringsdeskundigen is een nieuw register dat dit jaar opende.

Op deze pagina vindt u informatie over het register Ervaringsdeskundigen.

competentieprofiel

competentieprofiel

-----------

Op deze pagina vindt u informatie over het register Ervaringsdeskundigen.

competentieprofiel

Het beroepscompetentieprofiel is een beschrijving van het beroep, de kerntaken, de gedragsregels, niveaus en de competenties opgenomen. Registerplein vindt het belangrijk dat professionals hier kennis van hebben, zodat zij ernaar kunnen handelen en erop aangesproken kunnen worden. 

Bekijk de beroepscode en het beroepscompetentieprofiel op de website van VvEd