Het register Ervaringsdeskundigen is een nieuw register dat dit jaar opende.

Op deze pagina vindt u informatie over het register Ervaringsdeskundigen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Het register Ervaringsdeskundigen is een nieuw register dat dit jaar opende.

Op deze pagina vindt u informatie over het register Ervaringsdeskundigen.

Beroepsvereniging

Solidariteit &
verbondenheid

Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen.

Ervaringsdeskundigen ondersteunen anderen bij hun worstelingen en de aanpassingen en herbezinning die daarbij horen en zetten daarbij de eigen ervaringen ook die als cliënt/patiënt in om anderen te helpen.

Deze expliciete inzet van persoonlijke ervaringen onderscheidt hen van (veel) reguliere hulpverleners. Ervaringsdeskundigheid is daarmee gebaseerd op een levenswijsheid die wordt verworven door het verwerken van ervaringen, door reflectie daarop, en door te leren van de ervaringen van anderen. 

Beroepsvereniging VvEd heeft ook vier webinars gemaakt over het werk van ervaringsdeskundigen:

https://vved.org/kve/inzet-ervaringsdeskundigheid/ 

https://vved.org/kve/generieke-module/ 

https://vved.org/kve/landelijke-leerplannen/ 

https://vved.org/kve/professioneel-statuut/