Het register Ervaringsdeskundigen is een nieuw register dat dit jaar opende.

Op deze pagina vindt u informatie over het register Ervaringsdeskundigen.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Het register Ervaringsdeskundigen is een nieuw register dat dit jaar opende.

Op deze pagina vindt u informatie over het register Ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen kunnen door hun persoonlijke ervaringen anderen steunen en hulp aanbieden bij herstel en ontwikkeling. 

De persoonlijke ervaring maakt het mogelijk om met deze kennis, gecombineerd met praktijk- en wetenschappelijke kennis, een ander te helpen. 

Door het aanreiken van een helpende hand kan de ervaringsdeskundige ervoor zorgen dat de cliënt een betere positie in de samenleving krijgt. De ervaringsdeskundige is te vinden in het onderwijs, bij gemeentes en in de zorg en welzijn. 

Wil je meer informatie over ervaringsdeskundigen? Neem dan een kijkje op de website van de beroepsvereniging VvEd!

Wilt u zich aanmelden in het register Ervaringsdeskundigen?

Scroll dan naar beneden. Nadat u antwoord geeft op een paar gerichte vragen, ontvangt u de juiste formulieren. Daarmee wordt het invullen en afronden van uw registratie een stuk makkelijker.

Inschrijven in dit register? Volg deze vier stappen:

Stap 1: Check de criteriaNaar stap »

Kijk of u voldoet aan de criteria om te kunnen registreren.
U vindt de criteria in het registratiereglement.

Stap 2: Documenten verzamelenNaar stap »

Verzamel de documenten die u moet tonen voor de registratie.
 

Stap 3: Account aanmakenNaar stap »

Ga naar Mijn Registerplein, klik op "Inloggen professionals" en maak een account aan.

Stap 4: Documenten aanleverenNaar stap »

Volg online de stappen en upload de documenten in uw dossier. Lever uw aanvraag compleet aan.

Om in het register voor Ervaringsdeskundigen te mogen, moet je een aantal formulieren invullen. Deze tool helpt je bij het verzamelen van de juiste documenten die je nodig hebt voor je registratie.
Geef antwoord op de vragen hieronder. Aan het einde van deze vragenlijst ontvang je de formulieren die je nodig hebt.
c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Ervaringsdeskundigen

Wanneer we uw dossier terugsturen dan betekent het dat het incompleet is. Bij elk teruggestuurd dossier geven we aan welke stukken er nog ontbreken. De reden hiervoor vindt u in uw Berichten-inbox in PE-online.

We willen graag de originele VOG zien om zo de kans op fraude met de VOG te verkleinen. Wanneer uw werkgever in het bezit is van uw VOG volstaat het om het formulier Verklaring VOG Werkgever in te vullen en te uploaden in uw dossier. Let op: u moet altijd een digitale afdruk van uw VOG in uw dossier uploaden. 

Waar het kan willen we een VOG zien. Mensen die deze VOG niet kunnen aantonen dienen het formulier ‘Verklaring Werkgever Stageplaats of Praktijkplek’ in te vullen. Dat is te vinden op deze pagina

In 2019 bereikte Registerplein het bericht dat er gefraudeerd wordt met diploma’s. Met name de sectoren techniek en zorg werden genoemd. Dit heeft Registerplein doen besluiten om de echtheid van diploma’s strenger te gaan controleren. Daarom dient u, naast de scan van uw diploma, ook een gewaarmerkt uittreksel uit ‘Mijn diploma’s’ (DUO) aan te tonen.

Hoe en waar kunt u dit uittreksel opvragen?

Van veel diploma’s is bij ‘Mijn diploma’s’ een uittreksel van de diplomagegevens beschikbaar. Deze kunt u digitaal opvragen en downloaden. U krijgt dan een gewaarmerkt uittreksel dat digitaal is ondertekend door DUO. Klik hier om dit uittreksel te downloaden. 

Geldt dit voor alle diploma’s?

Indien uw diploma is behaald na 1996 (HBO) of na 2007 (MBO) dient u ook een uittreksel uit het diplomaregister toe te voegen. Is uw diploma niet opgenomen bij DUO, dan volstaat alleen de scan van uw diploma. MBO-diploma’s vanaf 2007 zijn gratis op te vragen. HBO-diploma’s vanaf 1996 zijn gratis op te vragen.

Digitaal uittreksel

Een digitaal uittreksel van DUO is voorzien van een digitale handtekening. Registerplein ontvangt het door DUO afgegeven pdf. Bij het bewerken van een Pdf (bijv. door het om te zetten naar Word) verdwijnt deze handtekening. Deze wordt dan niet meer door Registerplein geaccepteerd.

Wanneer moet u dit uittreksel aantonen?

Bij het indienen van uw dossier uploadt u uw diploma + het digitale uittreksel van DUO. Dit geldt voor MBO-diploma’s die zijn afgegeven zijn na 1 januari 2007 en HBO-diploma’s die zijn afgegeven na 1 januari 1996. Wanneer u een diploma van voor genoemde data heeft dan hoeft u geen DUO-uittreksel toe te voegen. Het mag wel, maar de kosten voor een dergelijke aanvraag zijn substantieel.

Het niet meer kunnen inloggen kan verschillende redenen hebben:

  • U heeft een account aangemaakt, maar daarna geen dossier ingediend. Dit account wordt automatisch verwijderd na vier weken.
  • Uw account staat op inactief. Redenen hiervoor kunnen zijn: het niet tijdig betalen van de factuur of het niet tijdig indienen van uw herregistratie.
  • U gebruikt uw e-mailadres bij gebruikersnaam om in te loggen. Bij Registerplein logt u in met uw registratienummer en niet met uw mailadres.
  • U heeft de gegevens van uw inlog gekopieerd vanaf de e-mail die u heeft ontvangen bij de start van uw registratie. Het is dan mogelijk dat u niet alleen de inloggegevens heeft gekopieerd, maar ook de spatie voor of na deze gegevens. PE-online ziet dit als een leesteken.  
  • Er staat BIG- in het veld van waar u uw gebruikersnaam noteert. Haal deze gegevens eerst weg voordat u uw gebruikersnaam (registratienummer) invoert.

Verschillende opleidingen geven dit certificaat af. In het bestand ‘Bijlage Toegestane Opleidingen Ervaringsdeskundige’ (te vinden op deze pagina) ziet u welke opleidingen dat zijn. Ben als ervaringsdeskundige in het bezit van dit certificaat dan hoef je voor registratie in het register Ervaringsdeskundigen geen werkervaring aan te tonen. 

Het register Ervaringsdeskundigen kent geen wettelijke verplichting. Toch kan het zo zijn dat uw werkgever graag ziet dat u geregistreerd staat in een van de registers van Registerplein. Ook kan een gemeente registratie verplichten bij aanbestedingen. 

Ja, dat kan. Uw werkgever kan een Werkgeversaccount aanvragen. Daar dient u als werknemer wel zelf toestemming voor te geven. Op deze pagina vindt u informatie over het werkgeversaccount en onderstaande video toont hoe u uw dossier kan koppelen aan uw werkgever.