Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De CVP’er-Wzd ondersteunt cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen. Taken zijn informatie en bijstand geven die samenhangen met de onvrijwillige zorg aan de cliënt.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De CVP’er-Wzd ondersteunt cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen. Taken zijn informatie en bijstand geven die samenhangen met de onvrijwillige zorg aan de cliënt.

Tarieven

De registratiekosten voor het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd worden gefinancierd door de landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.

Professionals die voldoen aan de registratiecriteria van het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd ontvangen daarom geen factuur voor de (jaarlijkse) registratiekosten.

 

Mocht u zich hebben aangemeld voor registratie maar na beoordeling door ons bureau blijkt onverhoopt dat u niet aan de registratiecriteria voldoet, dan wordt er € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.