Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De CVP’er-Wzd ondersteunt cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen. Taken zijn informatie en bijstand geven die samenhangen met de onvrijwillige zorg aan de cliënt.

Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Kwaliteitskader

Het actuele Kwaliteitskader is te downloaden en na te lezen op de website van de Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet zorg en dwang.

Op de website is ook een publieksversie te downloaden.

In het registratiereglement kunt u ook de gedragsregels uit het kwaliteitskader nalezen.