Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De CVP’er-Wzd ondersteunt cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen. Taken zijn informatie en bijstand geven die samenhangen met de onvrijwillige zorg aan de cliënt.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.
Registratie legt jouw kwaliteit vast.
Registratie stimuleert je om bij te blijven in je vak.
Registratie zorgt voor professionalisering van je vak.

Register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De CVP’er-Wzd ondersteunt cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen. Taken zijn informatie en bijstand geven die samenhangen met de onvrijwillige zorg aan de cliënt.

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) heeft tot taak de cliënt en/of diens vertegenwoordiger informatie en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt, met zijn opname en verblijf in een accommodatie, of met het doorlopen van de klachtenprocedure. Het gaat hierbij ook om cliënten die vrijwillig in een accommodatie verblijven of ambulant wonen.
Een klacht is een uiting van ongenoegen in al zijn vormen. Het gaat hier om door een cliënt en/of diens vertegenwoordiger bij de CVP kenbaar gemaakte problemen samenhangend met de opname, het verblijf, verlof en ontslag, en de toepassing van onvrijwillige zorg.
De CVP staat open voor alle klachten die verband houden met de relatie cliënt- zorgaanbieder. Hij neemt elke klacht serieus, ook wanneer een ander geneigd is deze toe te schrijven aan het ziektebeeld of de beperkingen van de cliënt.
De CVP ondersteunt cliënten die onder de reikwijdte van de Wet zorg en dwang vallen in het optimaal realiseren van hun rechtspositie.
Inschrijven in dit register? Volg deze vier stappen:

Stap 1: Check de criteriaNaar stap »

Kijk of u voldoet aan de criteria om te kunnen registreren.
U vindt de criteria in het registratiereglement.

Stap 2: Documenten verzamelenNaar stap »

Verzamel de documenten die u moet tonen voor de registratie.
 

Stap 3: Account aanmakenNaar stap »

Ga naar Mijn Registerplein, klik op "Inloggen professionals" en maak een account aan.

Stap 4: Documenten aanleverenNaar stap »

Volg online de stappen en upload de documenten in uw dossier. Lever uw aanvraag compleet aan.

Criteria
checken
Documenten
verzamelen
Account
aanmaken
Documenten
aanleveren

Waar moet je aan voldoen om in het register te komen en te blijven?
Lees het registratiereglement.

Voor je registratie moet je een aantal formulieren invullen. Deze vind je hier.

c Alles uitvouwen C Alles invouwen