Registerplein wijzigt tarieven per 1-1-2022

Per 1 januari 2022 wijzigt Registerplein de tarieven voor registratie.

Registerplein heeft de afgelopen vier jaar afgezien van een verhoging van de tarieven. Vanaf 2018 hebben we alle loon- en prijsstijgingen kunnen opvangen in onze eigen bedrijfsvoering. Bovendien hebben we de afgelopen jaren onze dienstverlening uitgebreid, bijvoorbeeld met een werkgeversaccount, online voorlichting en meer op maat gesneden informatie voor opleiders, werkgevers en individuele professionals.

Nu wij ook voor 2022 moeten rekenen op loon- en prijsstijgingen, ontkomen we er niet aan de tarieven van Registerplein te verhogen. Dat doen we niet graag, maar het is nu wel nodig.

Sinds 2018 zijn de prijzen in Nederland gemiddeld met 7 procent gestegen en voor 2022 is een verdere stijging te verwachten. Registerplein verdisconteert dit niet helemaal in de tarieven, ook voor komend jaar nemen we zelf een deel van de loon- en prijsstijgingen voor onze rekening.

De nieuwe tarieven worden:

Register voor sociaal werkers

€ 75,00 inclusief BTW

Overige registers

€ 96,00 inclusief BTW

Deze nieuwe tarieven gaan vanaf 1 januari 2022 gelden voor alle nieuwe of te verlengen registraties.