Per 1 september 2020 opent Registerplein een nieuw register: dat van Cliëntenvertrouwenspersonen Wet Zorg en dwang.

Met dit nieuwe, wettelijk verplichte beroepsregister sluiten we aan op de Wet Zorg en dwang die op 1 januari 2020 werd ingevoerd. Deze wet regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg of opname.

Cliëntenvertrouwenspersonen geven de cliënt en/of diens vertegenwoordigers informatie en bijstand bij onvrijwillige zorg. Wanneer nodig staat de cliëntenvertrouwenspersoon de cliënt bij tijdens klachtenprocedures. Het register kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Landelijke Faciliteit CVP Wzd.

Hier vindt u het registratiereglement voor het register Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.