Registerplein: 030 - 711 88 51

Register Sociaal Werk open

Een nieuw register bij Registerplein

Op de Dag van de Sociaal Werker is ons nieuwste register geopend: het Register voor Sociaal Werkers, werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Een gloednieuw register voor een brede groep professionals in het sociaal werk.

Bijzonder aan het register is dat professionals veel ruimte krijgen om zélf vorm te geven aan de eigen opleidingsbehoefte én de daarbij horende professionaliteit. In het register is de PE-cyclus opgebouwd rond de Analyse & Reflectie waarin op de competentie- en leefgebieden uit het Beroepscompetentieprofiel een persoonlijke rapportage wordt gemaakt. Daarmee kan de professional aan de slag om een ontwikkelplan te maken. Vervolgens wordt dat het doorlopen van dat ontwikkelplan aangetoond in ontwikkelactiviteiten en reflectie-activiteiten.

Het register kent dus als basis het (eveneens nieuwe) beroepscompetentieprofiel sociaal werk. Hierdoor is er een duidelijke koppeling tussen de competenties uit het beroepscompetentieprofiel, de eigen werkpraktijk van de professional en de ontwikkeldoelen die daaruit voortkomen. Aan de slag met register? Lees hier meer erover!