proclaimer

Dit is de officiële website van de stichting Registerplein. Registerplein is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt daartoe het adres communicatie@registerplein.nl gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank!

Teksten van het Algemeen Reglement, het Reglement register Kamer Maatschappelijk Werk en het Reglement register Agogen zijn leidend. Aan overige webteksten op www.registerplein.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Aan teksten over Registerplein welke op andere websites worden vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Op de inhoud en vormgeving van deze site rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Registerplein c.q. rechthebbende. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen met de webmaster.