Werken bij Registerplein?
Wij hebben bij Registerplein regelmatig een aantal vacatures open staan. Vragen over een vacature? Neem gerust contact op.

Vacatures

Stichting Registerplein te Utrecht beheert en ontwikkelt beroepsregisters voor professionals in het sociaal domein. Op dit moment zijn meer dan 9.000 professionals geregistreerd in 14 registers. Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, vooral door toe te zien op de naleving van de registratiecriteria. De kernwaarden van Registerplein zijn betrouwbaar, betrokken, rechtvaardig en kwaliteit.

Kandidaten Registratie- en accreditatiecommissies

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociaal domein door het voeren van kwalitatief hoogwaardige beroeps- en functiekwaliteitsregisters. Registerplein stelt per register een Registratie- en accreditatiecommissie in die adviezen uitbrengt over onder andere:

   • Afwijkende registratieaanvragen en het doorhalen van de registratie.
   • Het beoordelen van afwijkende accreditatieaanvragen van opleidingen voor professionals in het sociaal domein.
   • Wijzigingen in het reglement.

Registerplein zoekt nog kandidaten voor de volgende commissies: Cliëntondersteuners, Kinderwerkers & Jongerenwerkers, Mantelzorgmakelaars en Sociaal Agogen/GGZ-Agogen en Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Gevraagde kwalificaties

   • Je hebt tenminste hbo werk- en denkniveau.
   • Je hebt kennis van en inzicht in de professionele beroepsuitoefening door, beroepsstandaarden van en opleidingen voor professionals in het sociaal domein, en de actuele ontwikkelingen hierin.
   • Je bent bij voorkeur zelf geregistreerd in een beroepsregister van Registerplein of werkzaam als opleider die bij Registerplein geaccrediteerde scholingen aanbiedt.
   • Je hebt brede ervaring als professional binnen het beroep.
   • Je hebt kennis van het kwaliteitsbeleid en het tuchtrecht van de beroepsgroep (indien van toepassing).
   • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht.
   • Je hebt een onafhankelijke en onpartijdige opstelling.
   • Je hebt een visie op de betekenis van beroeps- en functiekwaliteitsregistratie en permanente educatie als instrument voor kwaliteitsborging in de professionele beroepsbeoefening.

Tijdbeslag

De commissies vergaderen bij voorkeur 2 keer per jaar. Tussendoor kan een beroep worden gedaan op de leden voor ad hoc-advieswerkzaamheden die niet tot de vergadering kunnen wachten. Het college, een overkoepelend orgaan waarin de voorzitters van de commissies zitting hebben, komt 1 x per jaar bij elkaar.

Vergoeding

Registratie- en accreditatiecommissieleden ontvangen naast een gratis registratie in het register waar ze ingeschreven zijn ook een een vaste vergoeding op jaarbasis en reiskostenvergoeding.

Aanmelden

Je kunt je melden als kandidaat via je beroepsvereniging of via Registerplein door een e-mail te sturen naar secretariaat@registerplein.nl waarin je aangeeft voor welke commissie je jezelf kandidaat wilt stellen, voorzien van een motivatiebrief en een CV.