Werken bij Registerplein?
Wij hebben bij Registerplein regelmatig een aantal vacatures open staan. Vragen over een vacature? Neem gerust contact op.

Vacatures

Stichting Registerplein te Utrecht beheert en ontwikkelt beroepsregisters voor professionals in het sociaal domein. Op dit moment zijn meer dan 9.000 professionals geregistreerd in 14 registers. Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, vooral door toe te zien op de naleving van de registratiecriteria. De kernwaarden van Registerplein zijn betrouwbaar, betrokken, rechtvaardig en kwaliteit.

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiën) 

Registerplein heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Governance Code Sociaal Werk is leidraad voor bestuur en Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht zoeken wij een lid met als aandachtsgebied financiën.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De raad vervult de rol van werkgever, toezichthouder en gesprekpartner voor de directeur-bestuurder en streeft naar een samenstelling waarin diverse competenties en expertises verenigd zijn. De raad is lid van de NVTZ. Leden van de raad worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze benoeming kan maximaal twee keer met drie jaar worden verlengd. De raad komt vier à vijf keer per jaar bijeen op het bureau van Registerplein, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Vacature
Binnen de raad ontstaat per 1 september 2024 een vacature. We nodigen geïnteresseerden graag uit te reageren. Gezien de samenstelling zoeken we een lid met als aandachtgebied financiën. We zoeken een kandidaat die:
• in zijn of haar werkzame leven in een financiële functie werkt of heeft gewerkt en ook organisatiebreed kan kijken;
• die door kennis en/of ervaring weet wat de functie en taak van een toezichthouder inhoudt;
• en die de meerwaarde van kwaliteitsregisters een warm hart toedraagt.

Vergoeding

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen naar rato per kalenderjaar een marktconforme vergoeding.
Informatie Informatie over Registerplein treft u aan op onze website www.registerplein.nl Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de raad, de heer Nico van Tol bereikbaar via nicovtol@ziggo.nl of 0612285410.

Sollicitatie

Uw reactie ontvangen we graag voor 1 april 2024. Stuur uw motivatie en curriculum vitae naar: secretariaat@registerplein.nl
Het sollicitatiegesprek met de Raad van Toezicht vindt plaats op 16 of 17 april in de namiddag, vooravond te Gouda. Het adviesgesprek met de bestuurder wordt in overleg gepland en vindt plaats in Utrecht. Kandidaten die worden uitgenodigd ontvangen een informatiepakket over Registerplein.

Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, dient u een actuele VOG te kunnen overleggen.

Kandidaten Registratie- en accreditatiecommissies

Registerplein draagt bij aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van professionals in het sociaal domein door het voeren van kwalitatief hoogwaardige beroeps- en functiekwaliteitsregisters. Registerplein stelt per register een Registratie- en accreditatiecommissie in die adviezen uitbrengt over onder andere:

   • Afwijkende registratieaanvragen en het doorhalen van de registratie.
   • Het beoordelen van afwijkende accreditatieaanvragen van opleidingen voor professionals in het sociaal domein.
   • Wijzigingen in het reglement.

Registerplein zoekt nog kandidaten voor de volgende commissies: Cliëntondersteuners, Kinderwerkers & Jongerenwerkers, Mantelzorgmakelaars en Sociaal Agogen/GGZ-Agogen en Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Gevraagde kwalificaties

   • Je hebt tenminste hbo werk- en denkniveau.
   • Je hebt kennis van en inzicht in de professionele beroepsuitoefening door, beroepsstandaarden van en opleidingen voor professionals in het sociaal domein, en de actuele ontwikkelingen hierin.
   • Je bent bij voorkeur zelf geregistreerd in een beroepsregister van Registerplein of werkzaam als opleider die bij Registerplein geaccrediteerde scholingen aanbiedt.
   • Je hebt brede ervaring als professional binnen het beroep.
   • Je hebt kennis van het kwaliteitsbeleid en het tuchtrecht van de beroepsgroep (indien van toepassing).
   • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en overtuigingskracht.
   • Je hebt een onafhankelijke en onpartijdige opstelling.
   • Je hebt een visie op de betekenis van beroeps- en functiekwaliteitsregistratie en permanente educatie als instrument voor kwaliteitsborging in de professionele beroepsbeoefening.

Tijdbeslag

De commissies vergaderen bij voorkeur 2 keer per jaar. Tussendoor kan een beroep worden gedaan op de leden voor ad hoc-advieswerkzaamheden die niet tot de vergadering kunnen wachten. Het college, een overkoepelend orgaan waarin de voorzitters van de commissies zitting hebben, komt 1 x per jaar bij elkaar.

Vergoeding

Registratie- en accreditatiecommissieleden ontvangen naast een gratis registratie in het register waar ze ingeschreven zijn ook een een vaste vergoeding op jaarbasis en reiskostenvergoeding.

Aanmelden

Je kunt je melden als kandidaat via je beroepsvereniging of via Registerplein door een e-mail te sturen naar secretariaat@registerplein.nl waarin je aangeeft voor welke commissie je jezelf kandidaat wilt stellen, voorzien van een motivatiebrief en een CV.