Registerplein: 030 - 711 88 51

Registratie- & accreditatiecommissie

Registerplein-Utrecht_HD-wide-09

College

Het College zorgt ervoor dat registratiecriteria actueel zijn en aansluiten bij de bestaande registers. Het college wordt gevormd door de voorzitters van de afzonderlijke registratiecommissies aangevuld met stakeholders. De taken van het college zijn o.a. het doen van voorstellen over wijzigingen van registratienormen, overeenstemming vinden van registratienormen en- reglementen en advies uitbrengen over de tarieven voor registratie.

In het college hebben zitting:

 

Registerplein-Utrecht_HD-beroepsregistratie-01

Kamers

Leden van de kamers (registratiecommissies) adviseren bij twijfel over de interpretatie van het registratiereglement en/of de accreditatiecriteria bij individuele registraties. Ook evalueren zij jaarlijks de uitvoering van de registratienorm, het registratiereglement en de accreditatiecriteria. Zij kunnen ook voorstellen doen voor wijzigingen van het registratiereglement en accreditatiecriteria.

Registratiecommissie Maatschappelijk Werk bestaat uit:

Registratiecommissie Agogen bestaat uit:

Registratiecommissie Cliëntondersteuners bestaat uit:

Registratiecommissie Sociaal Juridisch Dienstverleners bestaat uit:

Registratiecommissie Gezinshuisouders bestaat uit:

Registratiecommissie Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling bestaat uit: