Home » over Registerplein » Registratie- & accreditatiecommissie

Registratie- & accreditatiecommissie

Registerplein-Utrecht_HD-wide-09

College

Het College zorgt ervoor dat registratiecriteria actueel zijn en aansluiten bij de bestaande registers. Het college wordt gevormd door de voorzitters van de afzonderlijke registratiecommissies aangevuld met stakeholders. De taken van het college zijn o.a. het doen van voorstellen over wijzigingen van registratienormen, overeenstemming vinden van registratienormen en- reglementen en advies uitbrengen over de registratie.

Kijk hier wie de leden van het college zijn

 

 

Registerplein-Utrecht_HD-beroepsregistratie-01

Registratie- en accreditatiecommissie

Leden van de kamers (registratiecommissies) adviseren bij twijfel over de interpretatie van het registratiereglement en/of de accreditatiecriteria bij individuele registraties. Ook evalueren zij jaarlijks de uitvoering van de registratienorm, het registratiereglement en de accreditatiecriteria. Zij kunnen ook voorstellen doen voor wijzigingen van het registratiereglement en accreditatiecriteria.

Kijk hier wie de leden van de commissies zijn.