Home » over Registerplein » nieuws » Regels aanleveren VOG vanaf 1 januari 2020

Nieuwe regels voor aanleveren VOG vanaf 1 januari 2020

Wat is een VOG?

Professionals dragen een bijzondere verantwoordelijkheid door de zorg die zij geven aan kwetsbare personen. Zij hebben een vertrouwenspositie. Om te verantwoorden dat geregistreerde beroepsbeoefenaars dit vertrouwen waard zijn, wordt een door de overheid verstrekte verklaring gevraagd, waarmee getoetst is, dat er geen belastende zaken zijn, die dit vertrouwen in de weg staan.

Wat verandert er?

De professional beschikt over een Verklaring Omtrent Gedag voor Natuurlijke Personen (VOG NP), die niet ouder is dan 12 maanden.
Tot 1 januari 2020 was enkel een gescande VOG’s afdoende. Registerplein controleerde deze gescande VOG's als u als professional uw dossier indiende.

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de regels. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk om uw VOG alleen als scan aan te bieden.

U dient nu een scan van uw VOG aan uw dossier toe te voegen EN uw originele VOG (het papieren document) per post toe sturen zodat Registerplein het document op echtheid kan controleren.

OF

U dient een scan van uw VOG aan uw dossier toe te voegen EN u voegt de 'Verklaring VOG werkgever' toe. Middels dit formulier geeft uw werkgever aan uw VOG als echt beoordeeld te hebben. (let op dit moet wel dezelfde VOG zijn als die u als scan aan uw dossier heeft toegevoegd)

De 'Verklaring VOG werkgever' is een praktische oplossing voor u als u uw originele VOG al eerder aan uw werkgever heeft gegeven en deze na het digitaal opslaan de VOG heeft vernietigd.

Op deze manier hoeft u (mits de VOG voldoet aan de gestelde eisen) geen nieuwe VOG aan te vragen.

Waarom deze wijziging?

Deze verandering in werkwijze is ingegeven door de berichten, eerder dit jaar (2019), dat er gefraudeerd wordt met VOG’s. Registerplein staat voor kwaliteit en wil deze kwaliteit blijven borgen. Dit is alleen mogelijk door de originele VOG (op papier) op echtheid te controleren. Er is helaas geen andere mogelijkheid om een gewaarmerkte VOG te verkrijgen.
Daarom ontvangen wij van u graag ook uw originele VOG.

U stuurt uw VOG naar het volgende postadres: Registerplein, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht.

Service

Wilt u uw originele VOG retour ontvangen? Dat is mogelijk. Sluit dan een aan u zelf geadresseerde én voldoende gefrankeerde envelop bij.
Originele VOG’s worden op echtheid gecontroleerd en daarna door Registerplein vernietigd, tenzij u een (aan u zelf) geadresseerde én (voldoende) gefrankeerde envelop heeft bijgevoegd. Registerplein koppelt na ontvangst de VOG aan uw dossier en deze is dan in te zien in uw account.

Een verklaring VOG NP kunt u aanvragen via de service van Registerplein https://www.registerplein.nl/vog-aanvragen/
Het specifieke screeningsprofiel is een voor het beroepenveld relevant profiel.

Let op
Registerplein is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van poststukken bij PostNL of andere postaanbieders. Wanneer u uw post aangetekend verstuurd ontvangt u een ontvangstbevestiging van het postbedrijf.

Deze nieuwe werkwijze is alleen van toepassing bij het aanmelden van een nieuw(e) (type) registratie en bij het indienen van de herregistratie (na 5 jaar). Er hoeft niet jaarlijks een VOG te worden aangeleverd.
Als uw registratie nog ‘loopt’ geldt deze nieuwe werkwijze op het moment dat u zich weer herregistreert.